„Připravuji novou značku a potřebuju, aby měl můj zákazník konzistentní zážitek od vstupu na recepci až po zaplacení účtu za službu.“

Během společných workshopů sestavíme strategii značky a následně akční plán, jak strategii převést v realitu. K tomu nám pomůže zmapování všech touch pointů (míst doteku), kde váš zákazník přijde se značkou do styku, a jejich nadesignování.

Filip Šimoník