Otevřený dopis ministrovi kultury k odvolání Jiřího Fajta z NGP

 

Filip Šimoník
Holečkova 619/59
150 00 Praha 5-Smíchov
filip.simonik@gmail.com

V Brně 22. dubna 2019

Předmět: Reakce na odvolání generálního ředitele NGP, Jiřího Fajta

Pane ministře Staňku,

posílám vám otevřený dopis v reakci na čtvrteční odvolání generálního ředitele Jiřího Fajta z čela Národní galerie Praha. S prací pana ředitele jsem se poslední roky pravidelně setkával jako běžný návštěvník a letos i jako člen Klubu přátel NGP. Proto jsem ze způsobu jeho odvolání mrzutý a cítím potřebu s vámi své pocity a otázky sdílet.

Od nástupu pana ředitele do funkce v roce 2014 ke mně začaly víc pronikat zprávy o činnosti Galerie. Nevím, zda to bylo důsledkem otevření se NGP veřejnosti, dobré práce jejího PR týmu nebo shoda okolností, nicméně jsem se o Národní galerii začal zajímat víc do hloubky.

Se zájmem jsem prostudoval Koncepci rozvoje NGP pro roky 2015–2020 pana Fajta, abych měl o jeho plánech jasnější představu. A byl jsem nadšený! Za své poslání považuju vytvářet prostředí, ve kterém se lidé budou moct svobodně potkávat, rozvíjet a motivovat k tomu být lepší. A přístup tehdy nového ředitele Fajta založený na otevřenosti a srozumitelnosti NGP široké veřejnosti rezonoval s těmito mými hodnotami. Nečekané odvolání pana Fajta pro mě znamená, že nedostal prostor svou koncepci dovršit a na konci mandátu obhájit výsledky své práce před sebou, laickou i odbornou veřejností a ministerstvem, v jehož čele stojíte.

Většinu vaší tiskové konference k odvolání ředitelů NGP a Muzea umění Olomouc jste věnoval otázkám spojeným s ekonomickým fungováním NGP. Hospodaření státu a jeho organizací je ale formální problematika. Stát nevznikl proto, aby hospodařil. Potřebu státu filozofové odvozují od konceptu společenské smlouvy. Ta podle Thomase Hobbese přisuzuje státu jako hlavní úkol garanci bezpečí jeho občanům. A když tuto teorii aplikuji na vaše čtvrteční rozhodnutí, tak jste pro mě jako reprezentant výkonné moci svou roli garanta bezpečí nenaplnil. Proč?

Protože se ředitel státní instituce dozvěděl o svém odvolání z dopisu. Nečekaně bez předchozího upozornění, zaměstnanci NGP pak z médií. Protože o tomto kroku jeho nadřízený informoval během narychlo svolané tiskové konference. Po které následovaly čtyři dny pracovního klidu, což znesnadnilo veřejnosti a novinářům debatu nad adekvátností tohoto kroku. Protože k odvolání došlo v den slavnostní vernisáže nové výstavy. Protože odvolání předcházelo několik měsíců zvěstí o tlaku ze strany prezidenta republiky na učinění tohoto kroku. To vše ve mně vyvolává pocit ohrožení demokratických svobod a principů, jejichž strážení od státu očekávám.

Sám jsem v roli manažera a zodpovídám za fungování týmu. A vím, jak je pro manažera nepříjemné, když ztratí ve své kolegy (podřízené) důvěru, k čemuž podle vašich slov došlo mezi vámi a panem Fajtem po zjištění výsledků poslední kontroly v NGP. Zároveň také vím, jaké škody na týmu napáchá rychlé a neprojednané personální rozhodnutí a jak dlouho si v sobě tým nese strach, kdy manažer nečekaně propustí i je.

Kladu si otázku, jací kandidáti se budou hlásit do výběrového řízení na uvolněnou pozici generálního ředitele NGP. Předpokládám, že vizionáře a svobodomyslné lidi od tohoto kroku odradí způsob odvolání pana Fajta a strach, že místo poděkování za odvedenou práci obdrží trestní oznámení. A na uvolněné místo tak nastoupí pravděpodobně člověk, který bude „zodpovědně zajišťovat chod organizace“, „chovat se jako řádný hospodář“, administrovat moc a rozhodnutí ministerstva.

Proč jste nezvolil cestu vzájemného vyjasnění situace a proč jste o výsledcích kontroly nevedl s panem Fajtem a jeho kolegy otevřenou debatu? I kdybyste došel závěru, že v čele NGP potřebujete jiného člověka, mělo by vaše rozhodnutí legitimitu, podporovalo by kontinuitu ve fungování Galerie a pro mě byste coby reprezentant státní moci naplnil svou důležitou roli.

Chtěl bych pochopit motivace k vašemu čtvrtečnímu rozhodnutí. Proto budu rád za vaši reakci na můj dopis, ať písemně nebo osobně.

S pozdravem
Filip Šimoník

komunikační stratég
a konzultant značek

 

Fotografie: Tereza při práci (2018)

Filip ŠimoníkComment